www.geodetky.sk delimiter Kontakt

Kontakt

111 Abacones, s. r. o.

Sídlo: P. Horova 1, 841 07 Bratislava

 

IČO: 36 789 445
DIČ: 2022394968
tel: 0917 471 056
email: office@geodetky.sk
web: www.geodetky.sk

 

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

111 Abacones, s. r. o.

Sídlo: P. Horova 1, 841 07 Bratislava
email: office[zavinac]geodetky.sk
tel: 0917 471 056