www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Geometrický plán delimiterGeometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu

Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu

Geometrický plán na stavbu ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutie o užívaní stavby). Geometrický plán na rozostavanú stavbu ako doklad napr.k hypotekárnemu úveru, žiadosti o dotáciu a pod. V prípade záujmu náš znalec zabezpečí vyhotovenie znaleckého posudku.

Služba geometrický plán na stavbu alebo rozostavanú stavbu obsahuje:

 • Geodetické zameranie stavby
 • Autorizačne a úradne (správou katastra) overený geometrický plán - 3 exempláre
 • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF
 • Podanie geometrického plánu na zápis stavby do katastra nehnuteľností (voliteľné)
 • Podanie žiadosti o pridelenie súpisného čísla (voliteľné)
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie (voliteľné)
 • Zabezpečenie hypotekárneho úveru (voliteľné)
 • Ďalšie výtlačky geometrického plánu nad rámec – spoplatňované osobitne


Cena za 3 kusy autorizačne a úradne overeného geometrického plánu vrátane poplatkov za úradné overenie príslušnou správou katastra a geodetické zameranie stavby od 230 € (ak bola stavba vytýčená našou spoločnosťou zľava z ceny 20 €).

Doba dodania služby od 7 dní.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632