www.geodetky.sk delimiter Ostatné služby delimiterVyhotovovanie a podávanie žiadostí na iné inštitúcie

Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na iné inštitúcie

Zabezpečujeme podávanie žiadostí na miestne úrady, stavebné úrady, úrady životného prostedia, pozemkové úrady a mnohé iné úrady, ktoré poskytujú stanoviská a vyjadrenia týkajúce sa nehnuteľností. Spíšeme žiadosť, zabezpečíme potrebné prílohy a žiadosť podáme:

 • Podávanie žiadostí o vydanie súpisného čísla
 • Podávanie žiadostí o územno-plánovaciu informáciu
 • Iné žiadosti

Cena služby od 17 € (v prípade niektorých služieb poskytovaných našou spoločnosťou je táto služba zdarma).

Doba dodania služby od 1 dňa.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632