www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Geometrický plán delimiterZápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

Geometrický plán je potrebné vyhotoviť, následne autorizačne overiť autorizovaným geodetom, potom nechať úradne overiť správou katastra a následne nechať zapísať do katastra nehnuteľností, aby sa tak „premietol“ do katastrálnej mapy.

V praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy si klient u inej geodetickej firmy nechal vypracovať geometrický plán, tento mu však geodetická firma nedala zapísať do katastra nehnuteľností. Zápis nami vyhotovených geometrických plánov je samozrejmosťou, zabezpečujeme však tiež zápisy geometrických plánov vyhotovených inými geodetmi.

Zápis geometrického plánov prostredníctvom žiadosti o zápis

Vyhotovíme žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností, priložíme potrebné prílohy a žiadosť podáme na správu katastra. Zabezpečíme tak všetky úkony potrebné na to, aby váš geometrický plán bol zapísaný do katastra nehnuteľností.

Zápis geometrického plánu prostredníctvom zmluvy

V prípade, kedy ste nechali vyhotoviť geometrický plán napr. za účelom rozdelenia parciel a ich následného predaja, resp. zámeny, zapíšeme geometrický plán prostredníctvom kúpno – predajnej zmluvy, resp. zámennej zmluvy, ktorú samozrejme tiež vyhotovíme. Dostanete teda od nás komplexný servis, kedy vyhotovíme geometrický plán, zmluvu o prevode nehnuteľností a návrh na vklad a všetky dokumenty podáme na správu katastra. Zabezpečíme tak úspešné povolenie vkladu vlastníckych práv a zápis geometrického plánu.

Cena služby od 50 €.

Doba dodania služby od 1 dňa.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632