www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Geometrický plán delimiterZápis stavby do katastra nehnuteľností

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Väčšinu nových stavieb, ale tiež starších stavieb, ktoré sa nenachádzajú v katastri nehnuteľností (t. j. nie sú uvedené na liste vlastníctva) je potrebné dať zapísať. Po zápise stavby do katastra nehnuteľností bude táto uvedená na liste vlastníctva. Pokiaľ stavba nie je zapísaná na liste vlastníctve, právne neexistuje.

Ak takáto stavba nie je vedená v katastri nehnuteľností, de facto právne neexistuje čo môže spôsobiť problémy napr. pri predaji, ručení danou nehnuteľnosťou hypotekárnej banke apod. Na zápis stavby je okrem iného potrebné vyhotoviť Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu.

Radi pre vás takýto geometrický plán vyhotovíme, zabezpečíme ostatné potrebné dokumenty a vyhotovíme a podáme žiadosť o zápis stavby na príslušnú správu katastra. V prípade, ak geometrický plán alebo niektoré z ostatných potrebných dokumentov už máte, zabezpečíme len vypracovanie a podanie tých, ktoré chýbajú.

Cena služby od 50 €.

Doba dodania služby od 1 dňa.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632