www.geodetky.sk delimiter Ostatné služby delimiterZmena druhu pozemku (vyňatie)

Zmena druhu pozemku (vyňatie)

Zmena druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, vinica, chmeľnica, ovocný sad, záhrada) na iný druh pozemku – zabezpečovanie stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí Obvodných pozemkových úradov o odňatí pozemku z poľnohospodárskeho fondu a zabezpečovanie súvisiacich podkladov a dokumentov, vrátane vyhotovovania bilancie skrývky.

Zmena druhu pozemku z jedného druhu poľnohospodárskej pôdy na iný druh poľnohospodárskej pôdy (napr. z druhu pozemku „orná pôda“ na druh pozemku „záhrady“).

Cena služby od 100 € (ak bude vyhotovený geometrický plán, zľava z ceny služby vyhotovenia a podania žiadosti o vyňatie do 50 €).

Doba dodania služby od 2 týždňov.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

  • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
  • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
  • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
  • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
  • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

  • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
  • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
  • AutoBerg
  • Technické služby stavby, s. r. o.
  • Mesto Stupava
  • Obec Marianka
  • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632