www.geodetky.sk delimiter Geodetické firmy na Slovensku

Geodetické firmy na Slovensku

Potrebujete vytýčiť hranicu, vypracovať geometrický plán, rozdeliť parcelu alebo využiť iné služby geodeta. Pripravujeme pre Vás aktualizovaný zoznam geodetických firiem na Slovensku:

Geodetické firmy v Bratislave

 • www.geodetky.sk - Geodetická firma pôsobiaca v Bratislave, Malackách, Senci, Pezinku a okolí.

Geodetické firmy na strednom Slovensku

Zoznam geodetických firiem pôsobiacich na strednom Slovensku - pripravujeme.

Geodetické firmy na východnom Slovensku

Zoznam geodetických firiem pôsobiacich na východnom Slovensku - pripravujeme.

 

Máte geodetickú firmu a chcete byť uvedený v tomto zozname, napíšte nám.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632