www.geodetky.sk delimiter Referencie

Referencie

Napísali o nás

 • Tatra Asset Management
 • Generali Poisťovňa, a. s. (školenie)
 • CBC Development a.s.
 • SQUIRE PATTON BOGGS, s. r. o. advokátska kancelária
 • SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. advokátska kancelária
 • Wilson & Partners s. r. o. advokátska kancelária
 • Geško, Hulín a partneri s. r. o. advokátska kancelária
 • IN Architecture, s. r. o.
 • Bytokomplet, spol. s r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • SEHRING BRATISLAVA, s. r. o.
 • Linorex, s. r. o.
 • Hennlich, s. r. o.
 • Inštitút výskumu samospráv a medziregionálnych vzťahov SR
 • Centrum ekonomických informácií
 • HESIA DEVELOPMENT, s. r. o.
 • FIN-STAV, s. r. o.
 • PROReal invest, s. r. o.
 • SLOVUNIT, a. s.
 • GEOSTAR SK, spol. s r. o.
 • SERVIS IJ, s. r. o.
 • ARCHEF, s. r. o.
 • AQUA INVEST SLOVAKIA, s. r. o.
 • FREE ZONE SIPOX, a. s.
 • ENGE, s. r. o.
 • BAU hoding, s. r. o.
 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • AutoBerg
 • TAMEX,  spol. s r. o.
 • FI DEVELOPMENT SK, s. r. o.
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Základná škola Matky Alexie
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves
 • Mestská časť Bratislava Lamač
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Národný onkologický ústav
 • a iní

Libčeves ČR - zameranie zrúcaniny zámku
http://www.facebook.com/pages/geodetkysk/198079470203319

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632