www.geodetky.sk delimiter Územno-plánovacie informácie

Územno-plánovacie informácie

\"GP\"

Územno plánovacia informácia (ÚPI) je zaujímavá pre existujúceho vlastníka pozemku, ale predovšetkým ju potrebuje každý, kto zvažuje kúpu konkrétneho pozemku za konkrétnym účelom. Jedine ÚPI poskytuje spoľahlivé a pomerne presné údaje o tom, či a čo sa dá na konkrétnom pozemku postaviť. ÚPI vychádza z platného územného plánu, čo je dokument s právnou silou mestského zákona.  Odpoveď na otázku, či je daný pozemok stavebným pozemkom poskytne výlučne ÚPI.

Územno-plánovacia informácia

ÚPI sa zabezpečuje v prípade, keď je potrebné zistiť možný účel využitia konkrétneho pozemku (podľa územného plánu). Oficiálnu ÚPI použiteľnú pre rôzne úrady a inštitúcie poskytujú na základe písomnej žiadosti mestá a obce. ÚPI v takejto forme je ale k dispozícii až po niekoľkých týždňoch, niekedy dokonca mesiacoch. V prípade záujmu o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti však môže hrať rolu každá hodina. V takejto situácii radi poskytneme informatívnu ÚPI v rovnakom rozsahu a v rovnakej presnosti, v akej je poskytovaná úradmi. Napriek tomu, že ÚPI od nás má rovnakú výpovednú hodnotu, ako ÚPI od mesta/obce, nebude Vám stačiť v prípade, že ju od Vás požaduje napr. banka, alebo úrad, nakoľko tieto inštitúcie akceptujú výlučne ÚPI od mesta/obce. Naša ÚPI je výborná napr. pri kúpe pozemku, kedy potrebujete mať informáciu rýchlo a nemôžete čakať celé týždne.

viac o službe Územno-plánovacia informácia
Žiadať o cenovú ponuku.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632