www.geodetky.sk delimiter Grafické identifikácie

Grafické identifikácie

\"Grafické

Pri grafickej identifikácii pôvodnú parcelu evidovanú v pozemkovej knihe alebo v registri \"E\" katastra nehnuteľností zakreslíme do katastrálnej mapy registra \"C\", ktorá je v súčasnosti používaná na rozličné právne úkony a je bežne akceptovaná a vyžadovaná rôznymi úradmi a inštitúciami.

Grafická identifikácia

Jedná sa o zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe (v pozemno knižnej vložke,) alebo v registri \"E\", do katastrálnej mapy registra \"C\". Katastrálna mapa registra \"C\" je bežne používaná na takmer všetky právne úkony. Túto službu môžete potrebovať zväčša v prípade, kedy ste vlastníkmi starého pozemku evidovaného len v starých mapách a chcete zistiť, kde sa reálne nachádza.

viac o službe Grafická identifikácia
Žiadať o cenovú ponuku.

Spätná grafická identifikácia

Vyhotovuje sa v prípade, kedy treba poznať históriu existujúcej parcely „registra C“ alebo aj parcely registra „E“. Je možné ju vyhotoviť až 100 rokov dozadu.

viac o službe Spätná grafická identifikácia
Žiadať o cenovú ponuku.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632