www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb

Vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb

S presnosťou +/- 2,00 cm realizujeme vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb. Pri vytyčovaní pozemkov v teréne vyznačíme (napr. kolíkmi) lomové body hranice pozemku (napr. rohy pozemku). Vytyčovanie realizujeme s najnovšou technikou za využitia GPS.

Vytýčenie hraníc pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, kedy priamo v teréne s presnosťou +/- 2,00 cm vyznačíme polohu lomových bodov hranice Vášho pozemku (napr. rohy vášho pozemku). Pri vytyčovaní hraníc pozemkov a stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS.

viac o službe Vytýčenie hraníc pozemku
Žiadať o cenovú ponuku.

Vytýčenie stavieb

Vytyčovanie sa realizuje na základe individuálneho zadania klienta, alebo na základe podkladov od projektanta a pod. Pri vytyčovaní stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS, ktorá nám umožňuje pracovať s presnosťou až +/- 2,00 cm.

viac o službe Vytýčenie stavieb
Žiadať o cenovú ponuku.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632