www.geodetky.sk delimiter Adresný bod

Adresný bod

\"Zameranie Meranie pre adresný bod začali úrady od stavebníkov vyžadovať v roku 2015. Napriek tomu, že toto meranie sa realizuje len pomerne krátky čas, máme za sebou už desiatky meraní a vyhotovení príslušnej dokumentácie.

Adresný bod

Realizujeme merania adresného bodu a následne vyhotovujeme príslušný elaborát, ktorý vyžadujú od občanov stavebné úrady pri kolaudácii stavby, alebo miestne, mestké a obecné úrady pri prideľovaní súpisného čísla.

viac o službe Adresný bod
Žiadať o cenovú ponuku.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632