Adresný bod

Realizujeme merania adresného bodu a následne vyhotovujeme príslušný elaborát, ktorý vyžadujú od občanov stavebné úrady pri kolaudácii stavby, alebo miestne, mestké a obecné úrady pri prideľovaní súpisného čísla.

 

Adresný bod je \"novinkou\" od roku 2015 a je upravený zákonom 125/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

 

Adresný bod slúži pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách všetkých fyzických budov na území SR, ktorým bolo určené súpisné číslo. Údaje do registra adries zapisujú obcé a mestá.

 

Služba obsahuje nasledovné meračské a administratívne práce:

 

 • Zameranie adresného bodu v teréne

 • Grafické zobrazenie zameraného adresného bodu – 2 exempláre

 • Popisnú časť – 2 exempláre

 • Elaborát sa autorizačne neoveruje

 

Cena od 50 €.

 

Doba dodania služby od 1 dňa.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632