www.geodetky.sk delimiter Grafické identifikácie delimiterSpätná grafická identifikácia

Spätná grafická identifikácia

Vyhotovuje sa v prípade, kedy treba poznať históriu existujúcej parcely „registra C“ alebo aj parcely registra „E“. Je možné ju vyhotoviť až 100 rokov dozadu.

Jedná sa o zobrazenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe, alebo v inom staršom operáte („register E“) na katastrálnej mape registra „C“, ktorá sa v súčasnosti bežne používa na rozličné právne úkony.

Služba spätná grafická identifikácia obsahuje:

 • Spätnú grafickú identifikáciu – 2 exempláre
 • Spätnú grafická identifikáciu vo formáte PDF
 • Písomnosti na základe ktorých nastali uvedené zmeny v katastri nehnuteľností
 • Podanie žiadosti o územno-plánovaciu informáciu (voliteľné)
 • Spätná grafická identifikácia v sútlači s ortofoto mapou (satelitný snímok z Google mapy) (voliteľné)
 • Spätná grafická identifikácia v sútlači s územným plánom (voliteľné)
 • Súradnice lomových bodov pôvodných parciel v súradnicovom systéme S-JTSK a v súradnicovom systéme WGS84 (GPS) (voliteľné)

Cena od 50 €.

Doba dodania služby od 3 dní.

Príklad:

Aby sme dokázali idetifikovať históriu vlastníctva, musíme poznať tak parclené číslo súčasnej parcely registra C (čiernym), ako aj parcelné číslo z máp z minulosti, (napr. parcely registra E - červeným). Aby sme zistili, z ktorej parcely registra \"E\" vznikla súčasná parcela \"C\", je potrebné vyhotoviť sútlač súčasnej katastrálnej mapy s mapami z minulosti. Na ilustračnom obrázku vidíme, že súčasné parcely číso 3/1 a 3/2 vznikli z historických parciel číslo 5 a 6 (žlté lemovanie).

\"SPÄTNÁ \"SPÄTNÁCenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632