Digitálna mapa

Potvrdenie o zápise do digitálnej mapy je jednou z príloh, ktorú je potrebné predložiť ku kolaudačnému konaniu stavby (Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995). V prípade objednania služby "digitálne mapa" skompletizujeme všetky potrebné prílohy, podáme žiadosť a už prinesieme len výsledok našej práce - potvrdenie o zápise do digitálnej mapy.

Mapa obsahuje informácie o geometrickom usporiadaní stavieb na povrchu i pod zemským povrchom so znázornením jeho reliéfu a technickej infraštruktúry stavieb.

Služba digitálna mapa obsahuje:

 • Formulár „Záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie skutočného vykonania stavby“ – 1 exemplár (požadovaný ku kolaudačnému konaniu)
 • Geodetické polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia ukončených stavebných objektov (môžu byť aj časti objektov), ktoré sú pripravené na kolaudačné konanie – 1 exemplár
 • Geodetické polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia ukončených stavebných objektov (môžu byť aj časti objektov), ktoré sú pripravené na kolaudačné konanie vo formáte PDF a DXF
 • Geometrický plán ku kolaudácii (voliteľné)

Cena od 150 € (ak bol vyhotovený geometrický plán ku kolaudáciu našou spoločnosťou zľava z ceny služby digitálna mapa 50 €).

Doba dodania služby cca 10 dní (závislé od Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy).Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632