www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Geometrický plán delimiterGeometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov

Uvedený geometrický plán vyhotovujeme v prípade, ak existujúcu parcelu chcete rozdeliť na viaceré parcely, resp. viaceré parcely chcete zlúčiť.

Služba geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov obsahuje:

 • Autorizačne a úradne (správou katastra) overený geometrický plán - 3 exemláre
 • Vytýčenie novo vznikutých parciel v teréne (vytýčenie je možné realizovať už pred úradným overením)
 • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF
 • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte DXF, DWG (voliteľné)
 • Súradnice nových lomových bodov v štátnom súradnicovom systéme S-JTSK a v súradnicovom systéme WGS84 (GPS) (voliteľné)
 • Podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností (voliteľné)
 • Ďalšie výtlačky geometrického plánu nad rámec – spoplatňované osobitne
 • Vyhotovenie zmluvy na prevod rozdelených/zlúčených nehnuteľností (voliteľné)


Cena za autorizačne a úradne overený geometrický plán vrátane poplatkov za úradné overenie príslušnou správou katastra a vytýčenie pozemku v teréne od 250 € (v prípade objednávky vyhotovenia zmluvy na prevod nehnuteľností  zľava 50 € z ceny zmluvy).

Doba dodania služby od 7 dní.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632