www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Geometrický plán delimiterGeometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena sa vyhotovuje za účelom zabezpečenia práva prechodu osôb, automobilov a uloženia inžinierskych sietí.

Toto právo zaručuje právo prechodu, prejazdu, povinnosť strpieť vybudovanie a umiestnenie komunikácií a inžinierskych sietí ako napr. kanalizácie, vodovodu, sietí nízkeho elektrického napätia, plynu, verejného osvetlenia, káblovej televízie, telefónnej siete apod.

Služba geometrický plán na vecné bremeno obsahuje:

 • Autorizačne a úradne (správou katastra) overený geometrický plán - 3 exempláre
 • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF
 • Vytýčenie vecného bremena (voliteľné)
 • Podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností (voliteľné)
 • Vyhotovenie zmluvy o vecnom bremene (voliteľné)
 • Ďalšie výtlačky geometrického plánu nad rámec – spoplatňované osobitne


Cena za 3 exempláre autorizačne a úradne overeného geometrického plánu vrátane poplatkov za úradné overenie príslušnou správou katastra od 230 € (ak bola zmluva o vecnom bremene vyhotovená našou spoločnosťou, zľava z ceny zmluvy 30 €).

Doba dodania služby od 7 dní.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632