www.geodetky.sk delimiter Ostatné služby delimiterHľadám majiteľa cudzej nehnuteľnosti

Hľadám majiteľa cudzej nehnuteľnosti

Hľadanie na základe ukázania konkrétnej nehnuteľnosti (pozemku, stavby a pod.) v teréne.

Parcelné číslo a vlastníka dokážeme vo väčšine prípadov identifikovať aj v prípade, ak budeme mať k dispozícii súradnice z GPS prístroja (napr. z autonavigácie), prípadne po zaslaní snímky z Google earth s vyznačením hraníc pozemku.

Služba hľadám majiteľa cudzej nehnuteľnosti obsahuje:

 • Identifikáciu parcelného čísla a katastrálneho územia nehnuteľnosti z terénu
 • Katastrálna mapa (voliteľné)
 • List vlastníctva (voliteľné)
 • Aktuálna adresa vlastníka (voliteľné)
 • Aktuálne telefónne číslo vlastníka (voliteľné)

Cena služby od 20 € (v prípade niektorých služieb poskytovaných našou spoločnosťou je táto služba zdarma).

Doba dodania služby od 1 dňa.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632