www.geodetky.sk delimiter Ostatné služby delimiterVyhotovovanie návrhov na vklad

Vyhotovovanie návrhov na vklad

Vyhotovujeme návrhy na vklad do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad je listina, ktorá sa podáva na správu katastra spolu s inými dokumentmi, napr. spolu s kúpno predajnou zmluvou, zámennou zmluvou, darovacou zmluvou, zmluvou o zriadení záložného práva a pod.

Prostredníctvom podaného návrhu na vklad je daná zmluva správou katastra „akceptovaná“ a v katastri nehnuteľností sú zmenené údaje tak, ako je v príslušnej zmluve napísané, t. j. napr. príde k zmene vlastníka nehnuteľnosti. Návrh na vklad musí spĺňať zákonné kritéria a obsahovať určité zákonom stanovené údaje. Radi pre vás vyhotovíme a následne podáme návrh na vklad spĺňajúci všetky zákonné náležitosti. Správne vyhotovený návrh na vklad je zásadným predpokladom pre úspešné povolenie vkladu a jeho zápisu do katastra nehnuteľností.

Cena od 33 € (v prípade, ak bola zmluva vyhotovená našou spoločnosťou, je táto služba zdarma).

Doba dodania služby od 1 dňa.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632