www.geodetky.sk delimiter Ostatné služby delimiterVyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena

Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena

Vyhotovujeme zmluvy o zriadení vecného bremena. V konkrétnych prípadoch poskytneme poradenstvo, ako prebieha zriadenie vecného bremena a aké všetky doklady budete potrebovať pre jeho úspešný zápis do katastra nehnuteľností. V prípade potreby zabezpečíme okrem zmluvy o zriadení vecného bremena tiež ostatné dokumenty (geometrický plán, znalecký posudok a pod.). Skompletizujeme všetky potrebné prílohy, vyhotovíme návrh na vklad do katastra nehnuteľností a všetko podáme na príslušnú správu katastra.

 • Zmluva o vecnom bremene – práva prechodu, prejazdu
 • Zmluva o vecnom bremene – uloženia inžinierskych sietí
 • Zmluva o vecnom bremene – práva doživotného bývania a užívania

Cena od 150 € (ak bude vyhotovený geometrický plán, zľava z ceny služby vyhotovenia zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam do 50 €).

Doba dodania služby od 1 dňa.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632